Få bättre mobiltäckning inomhus

I en perfekt värld hade din mobiltelefon alltid fungerat fläckfritt. Så fort du hade knappat in ett telefonnummer och ringt skulle du kunna njuta av ett trevligt telefonsamtal med utmärkt ljudkvalitet. Men tyvärr får man inte alltid den mobiltäckning inomhus som man hade önskat, vilket påverkar såväl ljudkvaliteten i röstsamtal som den mobila surfhastigheten.

För verkligheten är nämligen allt annat än en utopi när det kommer till mobil signalstyrka. Moderna byggnader har tjocka väggar och andra beståndsdelar som lätt kan försvaga signalstyrkan. Som om inte detta vore nog kan även andra faktorer påverka täckningen i negativ riktning. Tre exempel på sådana är konkurrerande signaler, avståndet till närmaste mobilmast samt andra byggnader och liknande som är belägna mellan din bostad och masten.