Datorhjälp för pensionärer

Under de senaste två decennierna har enorma framsteg skett när det kommer till den tekniska utvecklingen. Till exempel har internet öppnat många dörrar för äldre datoranvändare som numera kan dra nytta av webben på flertalet olika sätt.